Eigersund fortid og nåtid

Eigersund fortid og nåtid

HISTORIEN OM EGERSUND

Bloggen er tenkt som et bindemiddel mellom publikum og styregruppen for Egersundsboka / Bygdebøker for Egersund.
Spørsmål og svar - bruk bloggen.
Følg vår framdrift i produksjon av bøkene.

Helleland

Initiativ til EgersundsbokaOpprettet av Administrator - Oystein Blitzner Netland 01 des., 2014 11:12
STYRINGSGRUPPEN

- har hatt møte og besluttet at Helleland vil bli tatt med i våre planer videre.

Vår tanke var at Egersundsboka / Bygdebøker for Eigersund skulle avsluttes ved kommunesammenslåingen i 1965. (Helleland)
Dette er under diskusjon og vi har foreløpig ikke i mål med dette emne.

Sannsynligheten tilsier at Helleland vil bli tatt med på slutten av vår produksjon  • Kommentarer(0)//blogg.egersundsboka.no/#post6

Ny FACEBOOKSIDE

Initiativ til EgersundsbokaOpprettet av Administrator - Oystein Blitzner Netland 10 nov., 2014 13:49

Det er nå opprette ny facebookside, se link under.

Informativ, kildehenvisninger, bilder og mye annet godt stoff.

https://www.facebook.com/egersundsboka

Hovedadministrator: Thomas Vehus

  • Kommentarer(0)//blogg.egersundsboka.no/#post5

LENSMENN

Initiativ til EgersundsbokaOpprettet av Administrator - Oystein Blitzner Netland 06 nov., 2014 18:51

Det er gjort et stort registreringsarbeid i Egersund.

Dette er utført i Geni - som er et registreringsprogram/slektsprogram på nettet.

Følg linken under for å se alle lensmenn helt tilbake til 1602 -

http://www.geni.com/projects/Lensmenn-i-Norge/1298


Lensmann var den som mottok rettigheter fra en lensherre over et landområde, men samtidig påtok seg forpliktelser tilbake overfor lensherren som fortsatt var herre over landområdet.
Disse rettighetene og forpliktelsne kalles len. Lensmann er synonymt med betegnelsen vasall som gjerne brukes i forbindelse med det europeiske føydalsamfunnet i middelalderen.

Bilde: Hentet fra Wikipedia  • Kommentarer(0)//blogg.egersundsboka.no/#post4

Hvordan komme i gang?

Initiativ til EgersundsbokaOpprettet av Administrator - Oystein Blitzner Netland 28 okt., 2014 14:29

Det har kommet spørsmål om hvordan en kan komme i gang med å skrive bygdebøker.

Dette med tanke på samarbeidspartnere og finansiering.

Eksemplet under viser dette:

Det er da gitt at Eigersund kommune er utgiver, men samme framgangsmåten blir det for andre utgivere.
En formålstjenlig saksgang kan da bli omtrent slik:

1. Prosjektgruppen og kulturetaten lager et begrunnet forslag til kommunestyret. Det bør inneholde forslag til sjanger, omtrentlig omfang og periode for Egersundsboka / Bygdebøker for Eigersund.

2. Kommunen fatter intensjonsvedtak og oppnevner en prosjektgruppe. Det vil være en forutsetting at det blir avsatt midler til et forprosjekt på 1-2 månedsverk.

3. Nærmere plan for arbeidet blir utarbeidet, enten av prosjektgruppen, eller evt. som et forprosjekt. Et slikt forprosjekt kan gjennomføres av en kompetent enkeltperson (historiker/ bygdebokforfatter) eller en prosjektgruppe som inkluderer en slik fagperson. Det bør avklares på forehånd om vedkommende fagperson er interessert i, evt. om han/hun skal ha fortrinnsrett til å ta på seg selve bygdebokarbeidet.

4. Kommunen fatter vedtak på grunnlag av framlagt plan eller forprosjektrapport.
Prosjektgruppen forblir prosjektleder i samsvar med sitt mandat.

Bilde: Widerøe flyfoto 1961.
Sted: Eie, Dalane tidende
Copyright: Dalane folkemuseum  • Kommentarer(0)//blogg.egersundsboka.no/#post3

Tidsperspektiv for bøkene

Initiativ til EgersundsbokaOpprettet av Administrator - Oystein Blitzner Netland 24 okt., 2014 17:38

Det er kommet spørsmål om tidsperspektiv for bøkene.

Det er i dag ikke mulighet å kunne anslå dette. Det er flere detaljer som gjenstår og vi har så vidt komt i gang.

Vi er nå synlige på internett og kan på denne måten holde andre oppdatert så langt vi har kapasitet.

Vi gleder oss skikkelig å ta fatt, brette opp armene og ta fatt på dette store lokalhistoriske verket.  • Kommentarer(0)//blogg.egersundsboka.no/#post2

Finansiering

Initiativ til EgersundsbokaOpprettet av Administrator - Oystein Blitzner Netland 19 okt., 2014 12:02

Det er ofte at kommunene i landet som er pådrivere og distributører for bygdebøkene.

Eigersund kommune, som er vår region – håper vi skal komme på banen etter som forprosjektet er gjennomført.

Dette i form av den nødvendige finansieringen som naturlig hører hjemme i dette store lokalhistoriske settet.

  • Kommentarer(0)//blogg.egersundsboka.no/#post1

Egersundsboka

Initiativ til EgersundsbokaOpprettet av Administrator - Oystein Blitzner Netland 03 aug., 2014 15:06
Rogaland historielag....

  • Kommentarer(2)//blogg.egersundsboka.no/#post0