Eigersund fortid og nåtid

Eigersund fortid og nåtid

HISTORIEN OM EGERSUND

Bloggen er tenkt som et bindemiddel mellom publikum og styregruppen for Egersundsboka / Bygdebøker for Egersund.
Spørsmål og svar - bruk bloggen.
Følg vår framdrift i produksjon av bøkene.

Hvordan komme i gang?

Initiativ til EgersundsbokaOpprettet av Administrator - Oystein Blitzner Netland 28 okt., 2014 14:29

Det har kommet spørsmål om hvordan en kan komme i gang med å skrive bygdebøker.

Dette med tanke på samarbeidspartnere og finansiering.

Eksemplet under viser dette:

Det er da gitt at Eigersund kommune er utgiver, men samme framgangsmåten blir det for andre utgivere.
En formålstjenlig saksgang kan da bli omtrent slik:

1. Prosjektgruppen og kulturetaten lager et begrunnet forslag til kommunestyret. Det bør inneholde forslag til sjanger, omtrentlig omfang og periode for Egersundsboka / Bygdebøker for Eigersund.

2. Kommunen fatter intensjonsvedtak og oppnevner en prosjektgruppe. Det vil være en forutsetting at det blir avsatt midler til et forprosjekt på 1-2 månedsverk.

3. Nærmere plan for arbeidet blir utarbeidet, enten av prosjektgruppen, eller evt. som et forprosjekt. Et slikt forprosjekt kan gjennomføres av en kompetent enkeltperson (historiker/ bygdebokforfatter) eller en prosjektgruppe som inkluderer en slik fagperson. Det bør avklares på forehånd om vedkommende fagperson er interessert i, evt. om han/hun skal ha fortrinnsrett til å ta på seg selve bygdebokarbeidet.

4. Kommunen fatter vedtak på grunnlag av framlagt plan eller forprosjektrapport.
Prosjektgruppen forblir prosjektleder i samsvar med sitt mandat.

Bilde: Widerøe flyfoto 1961.
Sted: Eie, Dalane tidende
Copyright: Dalane folkemuseum  • Kommentarer(0)//blogg.egersundsboka.no/#post3